12. 6. 2020 je v dvorani Konjičanka potekal 28. redni (volilni) občni zbor KGZ Slovenske Konjice.

Kmetje (člani) so v organe upravljanja zadruge izvolili sledeče predstavnike:

V Upravni odbor KGZ Slov. Konjice so izvoljeni:

1.HROVAT Milan, Hudinja 23, 3205 VITANJEpredsednik
2.OBRUL Marko, Bezina 75,3210 SLOVENSKE KONJICEpodpredsednik
3. PODKUBOVŠEK Andrej, Tepanje 51,3210 SLOV. KONJICE 
4.LUŽNIK Drago, Spodnji Dolič 41, 3205 VITANJE 
5.MARGUČ Boris, Draža vas 65, 3215 LOČE 
6.LEVART Janez, Draža vas 33, 3215 LOČE 
7.TEHOVNIK Matjaž, Radana vas 9, 3214 ZREČE 
8.ARBAJTER Andrej, Skomarje 46, 3214 ZREČE 
9.GOŠNIK Ivan, Mlače 29, 3215 LOČE 

V Nadzorni odbor KGZ Slov. Konjice so izvoljeni:

1.MAJŠLER Anton, Spodnje Grušovje 21, 3210 SLOV. KONJICE 
2.KOREN Peter, Zbelovska gora 73, 3215 LOČE 
3.OČKO Janez, Radana vas 28, 3214 ZREČE 
4.POGLADIČ Vladko, Spodnji Dolič 40, 3205 VITANJE 
5.OVČAR Milan, Brezen 26, 3205 VITANJE 
6.GOLČER Marjan, Partizanska 55, 2317 OPLOTNICA 

Vsem izvoljenim iskrene čestitke in dobrega vodenja KGZ Slovenske Konjice!

Stane Levart

Kontakt

Oplotniška cesta 1 3210 Slovenske Konjice
Telefon: + (03) 785 05 00

Spremljaj nas

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020