Kontakti in delovni časi naših poslovalnic

zimski delovni čas poletni delovni čas
ponedeljek-petek sobota ponedeljek-petek sobota
Blagovnica Slov. Konjice 03 75 80 530 blagovnicakgz@kgz-konjice.si 7-19 7-13 7-20 7-13
Trgovina Loče 03 75 80 670 kgz.loce@amis.net 7-19 7-13 7-20 7-13
Trgovina Vitanje 03 75 80 646 kgz.vitanje@amis.net 7-19 7-13 7-20 7-13
Trgovina Zreče 03 75 80 650 kgz.zrece@amis.net 7-19 7-13 7-20 7-13
Kmetovalec Oplotnica 02 80 20 239 kgz.oplotnica@amis.net 7:30 -14:30 7:30-12 7:30 -15:30 7:30-12

Kontakti - uprava

Centrala

03 75 80 500 kgz@kgz-konjice.si

Direktor

03 75 80 504 stane.levart@kgz-konjice.si

Tajništvo

03 75 80 502

Računovodja

03 75 80 510

Vodja komerciale

03 75 80 520

Odkup živine

03 75 80 506

Odkup mleka

03 75 80 508

Saldakonati-kompenzacije

03 75 80 534

Knjigovodja

03 75 80 518

Pišite nam

Kontakt

Oplotniška cesta 1 3210 Slovenske Konjice
Telefon: + (03) 785 05 00

Spremljaj nas

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020