Odkup mleka

Naravne danosti našega področja, katerega zavzema naša zadruga, omogoča da naši kmetje proizvajajo mleko visoke kakovosti. Pri prireji mleka naše rejce vodi tradicija prehranjevanja živali, z upoštevanjem vseh evropskih standardov. Stalno visoko kakovost mleka zagotavljamo z izvajanjem rednih kontrol kakovosti s strani zadruge pri rejcih. Poleg izvajanja kontrole kakovosti mleka s strani zadruge skrbimo za organizacija odkupa, obračun mleka, vodenje poročil… Odkup mleka opravljamo od rejcev z območja občin Slov. Konjice, Vitanje, Zreče. Odkupljeno mleko v celoti prodamo v mlekarno Celeia pod blagovno znamko Zelene doline.

Kontaktna oseba
Matjaž Kuzman
051-353-593
matjaz.kuzman@kgz-konjice.si

Odkup lesa

Po ugodnih cenah odkupujemo hlodovino iglavcev in listavcev. Odkupujemo tudi surovino za drogove iglavcev ter kostanjeve drogove.

Kontaktna oseba
Janez Gorinšek
041-689-322
janez.gorinsek@kgz-konjice.si