Kontakti in delovni časi naših poslovalnic

Trgovine ponedeljek-petek sobota
Blagovnica Slov. Konjice 03 75 80 530 blagovnicakgz@kgz-konjice.si 7.00-19.00 7.00-13.00
Husqvarna Zreče 040 252 379 servis@kgz-konjice.si 8.00-15.00 8.00-12.00
Trgovina Zreče 03 75 80 650 kgz.zrece@amis.net 7.00-19.00 7.00-13.00
Trgovina Loče 03 75 80 670 kgz.loce@amis.net 7.00-19.00 7.00-13.00
Trgovina Vitanje 03 75 80 646 kgz.vitanje@amis.net 7.00-19.00 7.00-13.00
Trgovina Zreče 03 75 80 650 kgz.zrece@amis.net 7.00-19.00 7.00-13.00
Trgovina Kmetovalec Oplotnica 02 80 20 239 kgz.oplotnica@amis.net 7.00-19.00 7.00-13.00
Gostinski obrati ponedeljek-sobota Nedelja  
Bar Zadruga Konjice 6.30-20.00 zaprto
Bife Vitanje 7.00-23.00 7.00-12.00

Kontakti uprava

CENTRALA 03 75 80 500 kgz@kgz-konjice.si
DIREKTOR   Levart Stane kgz@kgz-konjice.si
TAJNIŠTVO 03 75 80 502 Kolar Polona polona.kolar@kgz-konjice.si
RAČUNOVODJA 03 75 80 510  Iršič Nuša nusa.irsic@kgz-konjice.si
VODJA KOMERCIALE 03 75 80 520 Janžič Darja darja.janzic@kgz-konjice.si
KOMERCIALA 03 75 80 532 Tolar Renata renata.tolar@kgz-konjice.si
KNJIGOVODJA 03 75 80 518 Fevžer Manca manca.fevzer@kgz-konjice.si
KOMPENZACIJE 03 75 80 534 Timošek Stanka stanka.timosek@kgz-konjice.si
MARKETING 03 75 80 500 Kotnik Jerneja jerneja@kgz-konjice.si
ODKUP LESA 03 75 80 506 Gorinšek Janez janez.gorinsek@kgz-konjice.si
ODKUP ŽIVINE 03 75 80 506 Gošnik Janez ivan.gosnik@kgz-konjice.si
ODKUP MLEKA 03 75 80 508 Kuzman Matjaž matjaz@kgz-konjice.si

Pišite nam