Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o. Slovenske Konjice v svojem računovodstvu nudi tudi razne storitve za kmete, in sicer:

– Obračun davka na dodano vrednost
– Obračun pavšalnih nadomestil
– Obračun davka iz dohodka od dejavnosti za normirance
– In ostale storitve

Kontaktna oseba
Marija Gorinšek
marija.gorinsek@kgz-konjice.si

Kontakt

Oplotniška cesta 1 3210 Slovenske Konjice
Telefon: + (03) 785 05 00

Spremljaj nas

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020