Računovodske storitve

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o. Slovenske Konjice v svojem računovodstvu nudi tudi razne storitve za kmete, in sicer:

  • Obračun davka na dodano vrednost
  • Obračun pavšalnih nadomestil
  • Obračun davka iz dohodka od dejavnosti za normirance
  • In ostale storitve

Kontaktna oseba
Nuša Iršič
03-75-80-510
nusa.irsic@kgz-konjice.si