Odkup mleka

Naravne danosti našega področja, katerega zavzema naša zadruga, omogoča da naši kmetje proizvajajo mleko visoke kakovosti. Pri prireji mleka naše rejce vodi tradicija prehranjevanja živali, z upoštevanjem vseh evropskih standardov. Stalno visoko kakovost mleka zagotavljamo z izvajanjem rednih kontrol kakovosti s strani zadruge pri rejcih. Poleg izvajanja kontrole kakovosti mleka s strani zadruge skrbimo za organizacija odkupa, obračun mleka, vodenje poročil… Odkup mleka opravljamo od rejcev z območja občin Slov. Konjice, Vitanje, Zreče. Odkupljeno mleko v celoti prodamo v mlekarno Celeia pod blagovno znamko Zelene doline.

Kontaktna oseba
Matjaž Kuzman
041-689-321
matjaz.kuzman@kgz-konjice.si