Odkup živine

Odkupujemo mlado pitano govedo, teleta, ostalo govedo in drobnico. Organiziramo tudi odvoz živine za uslužnostno klanje. Kmetom zagotavljamo kvaliteten odkup in redno plačilo.

Kontaktna oseba
Janez Gošnik
041-689-321
ivan.gosnik@kgz-konjice.si