Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

KGZ Slov. Konjice smo prejemniki podpore IK UKREP MO3.1_01 za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016.

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA, z.o.o. Slovenske Konjice je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Skupaj z kmetijskimi gospodarstvi se je vključila v Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, v pod ukrep M03.1_01, s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. Z vključitvijo v pod ukrep M03.1_01 bomo deležni povračila dela stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova pod ukrepa 3.1_01 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode, za katere smo prejeli certifikat.
S tem projektom želimo povečevati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost zna trgu. Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.

Spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/)

 

KGZ Slov. Konjice smo prejemniki podpore IK ukrep MO3.1_02B za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017.

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA, z.o.o. Slovenske Konjice je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Skupaj z kmetijskimi gospodarstvi se je vključila v Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in Živila, v pod ukrep M03.1_02B, s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. Z vključitvijo v pod ukrep  M03.1_02B bomo deležni povračila dela stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova pod ukrepa M03.1_02B je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode, za katere smo prejeli certifikat.
S tem projektom želimo povečevati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost zna trgu. Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.

Spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/)

 

KGZ Slov. Konjice smo prejemniki podpore IK UKREP MO3.1_04b za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019.

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA, z.o.o. Slovenske Konjice je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Skupaj z kmetijskimi gospodarstvi se je vključila v Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, v pod ukrep MO3.1_04b, s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. Z vključitvijo v pod ukrep MO3.1_04b  bomo deležni povračila dela stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova pod ukrepa MO3.1_04b je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode, za katere smo prejeli certifikat.

S tem projektom želimo povečevati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost zna trgu. Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.

Spletna stran Evropske komisije (ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si)