Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

eu_znak_in_rs_znak_prp
prenos

Podukrep M16.4 – Vzpostavitev in razvoj kratke dobavne verige za lokalni trg POHORSKI CEKAR

 

POVZETEK

Za izvedbo projekta Pohorski cekar in dosego ciljev v tem projektu se je vzpostavilo partnerstvo, ki je sestavljeno iz vodilnega partnerja KGZ Slovenske Konjice in 12 kmetij, članov partnerstva. Partnerji so podpisali pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Aktivnosti se bodo izvajale 36 mesecev.  Z izvedenimi aktivnosti želimo pospešiti ponudbo in povpraševanje po kakovostni hrani pridelani lokalno in s tem izboljšati oskrbo prebivalstva z lokalno pridelano hrano.

CILJI:  

  • povečati ponudbo in obseg prodaje lokalno pridelane hrane na območju občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče in Oplotnica na način:
   •  vzpostavitev prodajnih polic pod znamko Pohorski cekar v petih trgovinah pod okriljem KGZ Slovenske Konjice
   • vzpostavitev spletne prodaje živil partnerskih kmetij na način »naroči in prevzemi«.
   • vpeljati mobilno prodajalno  »potujoči Pohorski cekar«, ki bi omogočal dostavo živil partnerskih kmetij tudi do javnih zavodov
  • kontinuirano in z dobrim marketingom podkrepljeno ozaveščanje potrošnikov o pozitivnih učinkih dobro delujoče strategije od vil do vilic.
  • Urediti promocijski prostor pred trgovino v Slovenskih Konjicah; v sklopu tega bo urejena pozicija za pokušnjo in stojnično mesto za direktno prodajo. Prav tako bomo s sodobnim plakatnim mestom, kjer bodo partnerske kmetije redno promovirane, mimoidoče o ponudbi partnerskih kmetij redno obveščali
  • Organizirati ciljno naravnana izobraževanja za naše partnerske kmetije, s katerimi bi prispevali k njihovemu strokovnemu izpopolnjevanju

Načrtovane cilje bomo dosegli z aktivnim delom in povezovanjem vseh partnerjev, z zagotavljanjem kakovosti pri proizvodnji in predelavi ter prodaji proizvodov, s povečanjem prodaje javnim zavodom in z aktivnostmi na področju promocije lokalnega trga.

Rezultati projekta bodo: polovična zaposlitev za delo na projektu, izdelana analiza trga in načrta trženja, najmanj 5000 € prometa z vsako partnersko  kmetijo v obdobju  trajanja projekta in najmanj 130.000 € skupnega prometa s partnerskimi kmetijami za v projekt vključenimi prodajnimi artikli, ločeno vodenje knjigovodstva za spremljanje rezultatov projekta in vzpostavljene tri prodajne poti: trgovine, javni zavodi (mobilni pohorski cekar) ter  prodaja preko spleta.

 


KGZ Slov. Konjice smo prejemniki podpore IK UKREP MO3.1_01 za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016.

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA, z.o.o. Slovenske Konjice je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Skupaj z kmetijskimi gospodarstvi se je vključila v Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, v pod ukrep M03.1_01, s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. Z vključitvijo v pod ukrep M03.1_01 bomo deležni povračila dela stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova pod ukrepa 3.1_01 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode, za katere smo prejeli certifikat.
S tem projektom želimo povečevati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost zna trgu. Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.

 

 

 

KGZ Slov. Konjice smo prejemniki podpore IK ukrep MO3.1_02B za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017.

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA, z.o.o. Slovenske Konjice je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Skupaj z kmetijskimi gospodarstvi se je vključila v Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in Živila, v pod ukrep M03.1_02B, s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. Z vključitvijo v pod ukrep  M03.1_02B bomo deležni povračila dela stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova pod ukrepa M03.1_02B je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode, za katere smo prejeli certifikat.
S tem projektom želimo povečevati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost zna trgu. Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.

 

 

KGZ Slov. Konjice smo prejemniki podpore IK UKREP MO3.1_04b za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019.

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA, z.o.o. Slovenske Konjice je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Skupaj z kmetijskimi gospodarstvi se je vključila v Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, v pod ukrep MO3.1_04b, s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. Z vključitvijo v pod ukrep MO3.1_04b  bomo deležni povračila dela stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova pod ukrepa MO3.1_04b je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode, za katere smo prejeli certifikat.

S tem projektom želimo povečevati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost zna trgu. Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.